Đình Tùng, Đỗ, Nguyễn Thị Thúy Nga, Ngô Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nguyệt, và Nguyễn Hữu Tùng. “PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3262.