Hoàng Dương, Tô, Nguyễn Lê Hải, và Nguyễn Thế Anh. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 3, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3265.