Văn Linh, Huỳnh, Đoàn Dương Chí Thiện, và Tạ Văn Trầm. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3606.