Vân Trường, Cao, Thân Mạnh Hùng, và Lê Văn Nam. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022)”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3622.