Thị Ngọc Nga, Phạm, Lê Thị Nhân Duyên, Ngô Thị Phương Thảo, Trịnh Minh Thiết, Nguyễn Hiệp Phúc, Bùi Trần Hoàng Huy, Trần Lĩnh Sơn, và Phạm Công Thanh. “THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3640.