Thị Phương Thuý , Lương, và Nguyễn Thị Việt Hà. “NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3651.