Thị Minh Phượng, Bùi, Nguyễn Thế Điệp, Trần Như Quỳnh, và Hoàng Thị Thúy Diệu. “NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Ba 24, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3652.