Quang Huy, Vũ, Phan Thị Hằng, Phạm Nguyên Huân, và Phạm Nguyễn Hữu Phúc. “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3755.