Văn Đăng, Nguyễn, Nguyễn Thị Thu Nhung, Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Quảng, và Tạ Văn Tờ. “MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Giêng 31, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3758.