Phạm , Hồng Khánh, Quang Huy Dương, Quang Duật Nguyễn, Thị Huyền Trang Trần, và Văn Khiên Vũ. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4620.