Nguyễn, Xuân Hoàng, Anh Tuấn Nguyễn, và Bùi Hải Hoàng. “MỨC ĐỘ NẶNG, ĐẶC ĐIỂM VI SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SEPSIS ĐƯỜNG VÀO TIẾT NIỆU TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4643.