Lê, Bảo Trà Giang, Quốc Hòa Nguyễn, và Ngọc Khôi Nguyễn. “DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4645.