Phạm , Hồng Khánh, Quang Huy Dương, Quang Duật Nguyễn, Thị Huyền Trang Trần, và Văn Khiên Vũ. “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4649.