Nguyễn, Xuân Hợi, Văn Tâm Vũ, và Thu Hà Trần. “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 28, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4658.