Vũ , Trường Thịnh, Đức Lực Đèo, Văn Huy Quế, và Văn Toàn Ngô. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5528.