Trần, Thị Hải Yến, Thảo Trang Trần, và Dương Tùng Anh Đinh. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2021 - 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5529.