Nguyễn, Thanh Bình, và Thị Ngân Trần. “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5530.