Đỗ, Đình Tùng, Văn Dương Phạm, Thị Hảo Ngô, Thị Nga Nguyễn, Thị Thanh Mai Khúc, và Thị Dung Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5532.