Trần, Quốc Cường, Thế Hưng Bùi, Đỗ Hùng Trần, Quốc Hùng Lư, Kim Long Giang Phạm, và Thị Kiều Thơ Nguyễn. “KHẢO SÁT ĐỘNG MẠCH LƯNG MŨI ỨNG DỤNG TRONG DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG THUYÊN TẮC MẠCH DO TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5556.