Nguyễn, Thị Hằng, Ngọc Sỹ Đinh, và Thanh Vân Hoàng. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chín 24, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6556.