Nguyễn, Thị Thúy Mỵ, Khánh Toàn Nguyễn, Quang Trung Trần, Cẩm Phương Phạm, và Chính Đại Lê. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6562.