Hoàng, Thy Nhạc Vũ, Đỗ Hồng Nhung Nguyễn, Thị Ngọc Vân Trần, Phi Hồng Ngân Nguyễn, Văn Khanh Trần, và Thị Thùy Trang Nguyễn. “PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6577.