Quế, Anh Trâm, Anh Trâm Quế, và Thị Hà Nguyễn. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6599.