Bùi , Tùng Anh, và Xuân Thành Đào. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8341.