Lê, Thị Kiều Hân, Đức Sĩ Trần, Như Vinh Nguyễn, Văn Thi Trần, và Thị Khánh Tường Trần. “TỈ LỆ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8352.