Lê, Thị Ngọc Diệp, Quốc Anh Nguyễn, Thị Kim Thanh Phạm, và Thị Ngọc Bích Phạm. “ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8494.