Lê, Quang Nhựt, Xuân Kiên Nguyễn, và Quang Huy Dương. “NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+)”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8495.