Lê, Huỳnh Nhân, và Quỳnh Anh Nguyễn. “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHÁM SÀNG LỌC CHỦ ĐỘNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Ba 2, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8545.