Phạm , Thị Vân Anh, Thị Ngọc Trân Nguyễn, Thị Thanh Hoàng, Thị Cẩm Vân Nguyễn, và Thị Hiền Nguyễn. “CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8902.