Nguyễn , Minh Chí, và Thị Thu Hằng Trần. “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8915.