Trịnh , Xuân Khánh, Gia Du Hoàng, Mạnh Hải Đinh, Văn Trung Nguyễn, Xuân Phước Vũ, Đức Hoàng Nguyễn, Đăng Tân Lê, và Minh Đức Trịnh. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VẸO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT BẮT VÍT QUA CUỐNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9184.