Trần, Nguyễn Ái Nương, Thị Cẩm Lệ Nguyễn, và Thị Vạn Hòa Trần. “KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KEM LIDOCAINE – PRILOCAINE 5% TRONG THỰC HIỆN THỦ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9204.