Nguyễn, Thị Vân, và Kim Liên Phạm. “ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN HỌC VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9227.