Đỗ, Văn Thành, Quang Toàn Lê, Thị Thùy Dương Ngô, và Thị Bình Lê. “TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9234.