Nguyễn, Đình Hiếu, Văn Hiếu Đặng, Bá Hải Nguyễn, Khánh Trình Lê, Sơn Tùng Phạm, Ngọc Hoàng Bùi, và Trung Tuyến Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9576.