Lê, Văn Phúc, Xuân Khái Nguyễn, Văn Việt Phạm, và Đình Anh Hoàng. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9822.