Nguyễn, Thị Khánh Vân. “HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỦA POLYP MŨI TÁI PHÁT VÀ VIÊM MŨI XOANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 1B (Tháng Sáu 18, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9942.