1.
Phạm NT, Đỗ Đức T. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10229