1.
Đỗ TS, Nguyễn KT, Hoàng PL, Phạm QV, Ngô Đức L, Đặng M Đức, Trần TN. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10245