1.
Vũ V Đẩu, Phạm TTH, Nguyễn HL. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, NHU CẦU TƯ VẤN VỀ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 22 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10246