1.
Vũ NA, Ngô TT. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ LUYỆN TẬP CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 22 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10249