1.
Nguyễn TNT, Phạm NH, Nguyễn TH. ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10253