1.
Thu Hà N, Văn Toàn T, Đức Sơn N. GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. VMJ [Internet]. 13 Tháng Chín 2021 [cited 26 Tháng Hai 2024];505(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1109