1.
Thị Vân N, Văn Minh P. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Chạp 2021 [cited 24 Tháng Năm 2024];507(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1368