1.
Minh Hiếu N, Văn Chi N, Văn Đồng T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU. VMJ [Internet]. 13 Tháng Giêng 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];509(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1813