1.
Quốc Cường Đỗ, Quang Hội Đào, Trung Hải Đỗ, Thị Thảo P, Công Sỹ B. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2318