1.
Văn Sang N, Văn Kiên N, Quang Lục T, Phan Ninh T. GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 25 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2322