1.
Trọng Hưng M, Thị Anh Đào L, Hương Trà N. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 20 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2341