1.
Hồng Khôi V, Huệ Linh N. YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 20 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2349