1.
Minh Tâm D, Nguyễn Ngọc T. THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2350